گزارش تصویری: سوگواره شعر عاشورایی آبان ماه 1393

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی