گزارش تصويري: نمايشگاه دفاع مقدس كتابخانه شريعتي

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی