گزارش تصویری: اهداء جوایز برگزیدگان مسابقه بزرگ نقاشی کتابخانه امامزاده شعیب که در هفته کتاب برگزار شد

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی