گزارش تصویری: افتتاحیه کتابخانه گلدانی

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی