کتابخانه های عمومی شهرسنان سبزوار از سال۱۳۸۲از بدنه ارشاد جدا و به عنوان نهادی عمومی مستقل و غیر ولتی آغاز به کار نمود.

در حال حاضر اداره کتابخانه های عمومی  شهرستان سبزوار دارای ۷کتابخانه نهادی و ۸کتابخانه مشارکتی می باشد کتابخانه های نهادی با نامهای:  کتابخانه حاج ملاهادی سبزواری،کتابخانه دکتر علی شریعتی،کتابخانه بیت الهدی،کتابخانه امامزاده شعیب ، امامزاده حسن کوشک ،کتابخانه بیهقی ششتمد و مصطفی خمینی روداب.

کتابخانه های مشارکتی به نامهای :کتابخانه سرهنگ ناوی،کتابخانه دکترسید محمد علوی مقدم ،کتابخانه دکتر سیادتی ،کتابخانه آیت الله فقیه ،کتابخانه خانه فرهنگ دانشجو،کتابخانه پویندگان افچنگ ،کتابخانه امیری شامکان و شهید لاجوردی زندان می باشند.

کتابخانه های شریعتی، ملاهادی و بیت الهدی به صورت  دوشیفت  از ساعت ۷صبح الی ۱۹بعد از ظهر ارائه خدمات می نمایند و کتابخانه های بیهقی ششتمد،مصطفی خمینی روداب ،امامزاده حسن کوشک وامامزاده شعیب از ساعت  ۸ صبح تا ۲بعد از ظهر ارائه خدمات می نمایند.

 

آدرس :شهرستان سبزوار،میدان کارگر،حدفاصل چهارراه آتش نشانی و میدان کارگر خیابان بسیج اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار

تلفن :۴۴۵۷۲۷۵-۰۵۷۱

فاکس:۴۴۵۵۱۶۰-۰۵۷۱

  

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی