بسم الله الرحمن الرحیم                                 هست کلید در گنج حکیم(نظامی)

انجمن ادبی اسرار در تاریخ دوشنبه ۱۳/۴/۱۳۹۰ همزمان با اعیاد مبارکه ما ه شعبان  المعظم  در کتابخانه ی عمومی حاج ملاهادی سبزواری شروع به کار کرد.دوره نخست کار انجمن  مقارن با تعطیلات تابستانی مراکز آموزشی سال۱۳۹۰      ه. ش.  و ماه رمضان المبارک ۱۳۳۲ه.ق.بود. در این دوره مبنای کار مثنوی خوانی بود. طی جلسات مثنوی خوانی “نی نامه” و سی و پنج بیت آغازین مثنوی،داستان “عاشق شدن پادشاه بر کنیزک”و حکایت “طوطی و بازرگان” مورد خوانش، نقد و بررسی از زوایای گوناگون ادبی ،جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفت.علاوه بر آن اعضای کانون خوانش  برخی از غرلیّات شمس را  نیز داشتند.هم چنین حسن ختام برخی جلسات خوانش سروده ها و دل نوشته های اعضا بود.

دوره دوم کار کانون ادبی اسرار مقارن با فصل هزار رنگ پاییز پس از فقط  دو هفته وقفه  در روزهای چهارشنبه  ساعت ۹-۱۱ صبح مهر ماه ۱۳۹۰ شروع به کار کرد. در این دوره  کانون مزیّن به نام “اسرار” شد. اعضای کانون دلیل انتخاب این نام  را پس از هم اندیشی های بسیار چنین بیان کردند:

۱- “اسرار” تخلّص شعری فیلسوف شهیر ایرانی “حاج ملّا هادی سبزواری “است. مکان  برگزاری جلسات کانون ادبی کتابخانه ی حاج ملّا هادی سبزواری می باشد. این کتابخانه عمومی در ملکی واقع شده است که  موقوفه شخصی حاج ملّا هادی سبزواری می باشد. اعضای کانون می خواستند به این طریق و با برافرازی نام اسرار بر سربرگ  انجمن و کانون خود ادای دینی در حدّ خویشتن به این شاعر و فیلسوف نام آشنا بکنند.

۲-اعضا ی جوان تر ملامت برخی همسالان و همگنان بی تجربه ی امروزی خویش را که: “چرا وقت خود را در کتابخانه و با مثنوی می گذرانید!” تحمّل کردند و می کنند وفقط از زبان حافظ به آنان چنین پاسخ می دهند. که :

ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق               نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی

و بر این عقیده می باشند که:

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند              نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟(حافظ)

۳- محور فعّالیّت کانون فقط مثنوی خوانی نیست .آنها براین نظرند که اگر عنایات حق یاورشان باشد ؛ در ظل ّ توجهاتش به دیگر شعرای نامی کلاسیک سرا نیز بپردازند.تا این گونه بتوانند در حدّتوان  خویشتن پرده از اسرار زیبایی شعر پارسی بگشایند.

۴- اعضای کانون امید آن دارند که در پی جلسات با عنایات حق و الطاف بی بدیلش شاید یکی محرم اسرار شود و رمزی بر دیگران گشاید :

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش                وین سوخته را محرم اسرار نهان باش(حافظ)

لذا،متحدّالنظر و متحدّالقول یک صدا “اسرار”را نامی خوش دانستند.تا در پرتو آن همگان

صف نشینان نیکخواه و پبشکاران با ادب         دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام (حافظ)

باشند.

امّا دیگر فعّالیّت های کانون اسرار در دوره  دوم :

به دلیلی افزونی افراد علاقه مند به شعر، ادب و فرهنگ ایران  زمین دوباره مثنوی از آغاز مورد خوانش و تحلیل واقع شد. در این نشست ها علاوه بر” مثنوی خوانی ” و شرح و تفسیر آن برای نخستین بار منظومه عاشقانه ایرانی “خسرو و شیرین” اثر “نظامی گنجوی” مورد خوانش وبحث و بررسی قرار گرفت.

در مهرماه سال ۱۳۹۱با به پایان رسیدن جلسات “خسرو و شیرین خوانی” زمان جلسات به روز پنج شنبه ساعت ۹-۱۱ تغییر کرد.در این دوران محفل “حافظ خوانی” نیز به نشست های “مثنوی خوانی” افزوده شد.

بنا به استقبال بسیار علاقه مندان به فرهنگ و سخنوری ایرانی در  روز پایانی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ مقارن با روز نکوداشت حکیم فرزانه توس “ابوالقاسم فردوسی” در فرهنگ ادبی ایران زمین نشست های هفتگی شاهنامه خوانی در کتابخانه شروع شد. این نشست ها تا پاییز ۱۳۹۲ در صبح های سه شنبه ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می شد. با شروع فصل پاییز ۱۳۹۲ و بازگشایی مراکز علمی و آموزشی محفل شاهنامه خوانی به روز پنج شنبه ساعت ۹-۱۰ تغییر یافت.لذا،هم اکنون کانون ادبی اسرار در روزهای پنج شنبه با دونشست شاهنامه خوانی (ساعت۹-۱۰)و مثنوی خوانی (ساعت ۱۰ -۱۱) پذیرای قدوم سبز اندیشمندان، فرهنگ دوستان و علاقه مندا به ادب پارسی است.

یکی دیگر از فعالیت های مستمر کانون ادبی اسرار معرفی و نقد کتاب می باشد. به طور مثال در جلسه ی ۱۰ / ۹ /۱۳۹۰  کتاب “عشق صوفیانه ” اثر آقای “جلال ستاری “به عنوان کتاب قابل تامل و بررسی در زمینه ی مباحث عرفان از جمله عشق مورد معرفی قرار گرفت.

در پایان جلسات کانون ادبی اسرار معمولا با توجّه به مباحث بیان شده از سوی شرکت کنندگان پرسش های گوناگونی در زمینه های متفاوت آیینی، اجتماعی ، فردی و حتی تحصیلی مطرح می شد. اعضای متخصص در هر زمینه به شکل ویژه به پرسش هاپاسخ می دادند.گاه  پاسخ  پرسش ها ومباحث مرتبط با آن بسیار طولانی می شد.لذا،توسّط یکی از اعضای محترم جلسات “گفت و گو “از آذر ماه ۱۳۹۲بنا نهاده شد. این جلسات در روزهای چهارشنبه ساعت۱۶-۱۸ در محلّ کتابخانه عمومی حاج ملاهادی پذیرای علاقه مندان است.

امید آن است که با برپایی چنین محافلی نسل جوان با فرهنگ و ادب ایران زمین بیش از پیش آشنا شوند و دستاورد عملی چنین آموخته هایی روشنایی راه زندگانی باشد.

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی