اعضای هیات موسس انجمن خیرین کتاب سبزوار که بر اساس اساسنامه به عضویت هیات امنا درآمده اند  

موسی الرضا گلدانی (رئیس هیات امنای انجمن خیرین کتاب سبزوار)

 

    heiatomana_017

   

   

   حبیب الله کوشکی

   

محمد مهدی مقیمی

   

محمد تقی حمزه ای

   

علی دلقندی

 

 جلال تعصبی

   

مهدی مقصودی

     heiatomana_013

   شهره جمیلی

   

مسعود پسندیده

   

محمود شم آبادی

   

معصومه فلاحی

 

 طاهره سلیمی

 

 زهرا روحانی طلب

                                

اعضای هیات امنای انجمن خیرین کتاب سبزوار

   heiatomana_001

   

     غلامرضا شهرام

  scan0022

 

    جواد جعفری نسب

 

    heiatomana_004

   

    رقیه افشاری مجد

    heiatomana_014

   

    سید محمد عربشاهی

 heiatomana_003

 

    حامد ارشادی پور

    heiatomana_018

   

   علی اکبر فروغی مقدم

     heiatomana_006

   

   محمد تقی ایروانی 

      افضل نیا

   

    سید رضا افضل نیا

      heiatomana_007

   

    غلامرضا جعفری

 

    مهدی نداف

  

 

 حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل کیانی مقدم

 

 

   محمد فتاحی

 heiatomana_008

 

   زهره خوش سیما

   heiatomana_016

 

  غلامرضا فرداد

 

     heiatomana_002

 

    محمد حسین ابری

 

 

 

 

   احمد سلیمانی

 

 

 

 

 حجه الاسلام و المسلمین موسی الرضا گرمابی

 

 

 

 

 طیبه ادیبی

 

    heiatomana_015

 

   عفت عمادی تبار

 

 دلقندی

   

  عبدالوهاب دلقندی 

     heiatomana_010

 

    محمد دولت آبادی

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی