امـروز : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
دسترسی مردم محلات به کتابخانه‌های عمومی بیش از پیش تسهیل شود اشاره نمودند.