امـروز : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
کتابخانه ها همگام با مدارس در جشنواره رضوی گامی موثر در ترویج فرهنگ و سیره اهل بیت برداشت اند .