کتابخانه ها »

باشگاه کتابخوانی نهال در کتابخانه شهید مصطفی خمینی روداب برگزار شد

باشگاه کتابخوانی نهال در کتابخانه شهید مصطفی خمینی روداب برگزار شد

دی ۲۵, ۱۳۹۵, هیچ دیدگاهی برای باشگاه کتابخوانی نهال در کتابخانه شهید مصطفی خمینی روداب برگزار شد ثبت نشده

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی سبزوار جلسه باشگاه کتابخوان نهال در کتابخانه ...

کانون های ادبی »

یکصد و بیست و نهمین جلسه انجمن داستان کویر برگزار شد

یکصد و بیست و نهمین جلسه انجمن داستان کویر برگزار شد

دی ۴, ۱۳۹۵, هیچ دیدگاهی برای یکصد و بیست و نهمین جلسه انجمن داستان کویر برگزار شد ثبت نشده

یکصد و بیست و نهمین جلسه انجمن داستان کویر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره ...

بازتاب رسانه ها »

تشریح برنامه های هفته کتاب در کتابخانه های سبزوار

تشریح برنامه های هفته کتاب در کتابخانه های سبزوار

آبان ۲۴, ۱۳۹۵, هیچ دیدگاهی برای تشریح برنامه های هفته کتاب در کتابخانه های سبزوار ثبت نشده

زیبا باغانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی سبزوار استان خراسان رضوی، برنامه های پیش بینی ...

مسابقات فرهنگی »

کودکان ۳ ساله سبزوار با ۳ ساله دشت کربلا همنوا شدند

کودکان ۳ ساله سبزوار با ۳ ساله دشت کربلا همنوا شدند

مهر ۲۴, ۱۳۹۵, هیچ دیدگاهی برای کودکان ۳ ساله سبزوار با ۳ ساله دشت کربلا همنوا شدند ثبت نشده

کودکان ۳ ساله سبزوار با ۳ ساله دشت کربلا همنوا شدند. به گزارش طاهره سلیمی ...